Відокремлені підрозділи

Що це?

Асоціація має регіональну мережу у вигляді своїх відокремлених підрозділів. Відокремлені підрозділи Асоціації утворюються в областях та місті Києві. Відокремлені підрозділи Асоціації забезпечують досягнення мети і здійсненнядіяльності Асоціації на території відповідного регіону та очолюється керівником ВП

Думка студентів має силу
Думка студентів має силу
Думка студентів має силу
Думка студентів має силу
Думка студентів має силу
Думка студентів має силу

ВП у Вінницькій області

Керівник ВП
Аліна Драчук
@alinadrchkdrachuk@uas.ngo

Рада студентського самоврядування Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Рада студентського самоврядування Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

Студентська рада Вінницького національного аграрного університету

Студентська рада Вінницького транспортного фахового коледжу

Студентська рада Вінничини

Студентська рада Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Студентське самоврядування Вінницького національного технічного університету

ВП у Волинській області

Студентська рада Волинського національного університету імені Лесі Українки

Студентська рада Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського Волинської обласної ради

Студентська рада ВСП "Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету"

Студентська рада КЗВО "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради

Студентська рада КЗВО "Луцький педагогічний коледж" Волинської обласної ради

Студентська рада Луцького національного технічного університету

ВП у Дніпропетровській області

В. о. керівника ВП
Ренат Багриновський Ліщина
@renat0001bagrynovskyi_lishchyna@uas.ngo

Громадська організація "Молодь Дніпра"

Комітет молоді КВНЗ "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради

Молодіжний студентський парламент Дніпровського державного технічного університету

Рада студентів Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Рада студентів Дніпровського державного медичного університету

Рада студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Рада студентського самоврядування Державного університету економіки і технологій

Студентська рада ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

Студентська рада Криворізького державного педагогічного університету

Студентська рада Криворізького національного університету

Студентський парламент ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

Студентський парламент Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу

Студентсько-курсантське самоврядування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Студентсько-курсантське самоврядування Донецького державного університету внутрішніх справ

ВП у Донецькій області

Студентська рада Маріупольського електромеханічного технікуму

Студентська рада Донбаської національної академії будівництва та архітектури

Рада студентського самоврядування Донецького національного медичного університету

Студентська рада Маріупольського державного університету

ВП у Житомирській області

В. о. керівника ВП
Артем Коломієць
@kolomietsss kolomiiets@uas.ngo

Студентська рада ВСП "Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Студентська рада ВСП "Фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету"

Студентська рада Житомирського агротехнічного фахового коледжу

Студентська рада Житомирського кооперативного фахового коледжу бізнесу і права

Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка

Студентський ректорат ДУ "Житомирська політехніка"

ВП у Закарпатській області

Рада студентів здобувачів вищої освіти Карпатського університету імені А. Волошина

Студентська рада ВСП "Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

Студентська рада ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Студентська рада КЗВО "Академія культури і мистецтв" Закарпатської обласної ради

Студентська рада Мукачівського державного університету

Студентська рада Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

ВП у Запорізькій області

Студентська рада Бердянського державного педагогічного університету

Студентська рада Запорізького національного університету

Студентська рада Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Студентська рада Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Студентська рада ТОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу"

ВП у Івано-Франківській області

Студентська рада ЗВО "Університет Короля Данила"

Студентська рада КЗФПО "Коломийський медичний фаховий коледж ім. І. Франка" Івано-Франківської обласної ради

Студентський парламент ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

Студентський сенат Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ВП у Київській області

Студентська рада Білоцерківського національного аграрного університету

Студентська рада ВСП "Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету"

Студентська рада КЗ Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"

Студентська рада ПВНЗ "Український гуманітарний інститут"

Студентська рада Таращанського технічного та економіко-правового фахового коледжу

Студентська рада Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Студентський парламент Державного податкового університету

ВП у місті Києві

В. о. керівника ВП
Володимир Товстика
@axallotltovstyka@uas.ngo

Студентський парламент Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Студентська рада Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Студентська колегія Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Студентська рада Київського національного лінгвістичного університету

Студентська рада ПВНЗ "Європейський університет"

Студентське самоврядування ТОВ "Політико-правовий коледж "АЛСКО"

Молодіжна студентська рада Київського фахового коледжу архітектури, будівництва та управління

Студентська рада ВСП "Київський фаховий коледж комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету"

Студентська рада Державного університету інфраструктури та технологій

Студентська рада ПВНЗ "Київський медичний університет"

Студентський парламент ТОВ "Академія адвокатури України"

Студентське самоврядування Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика

Студентська рада Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв

Студентська рада ТОВ "ВНЗ "Амерікан Юніверсіті Київ"

Студенстька рада Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

Студентське самоврядування Університету «Україна»

Студентська рада Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія"

Студентський парламент Міжнародного європейського університету

ВП у Кіровоградській області

Студентський парламент Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті

Студентська рада Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

ВП у Луганській області

В. о. керівника ВП
Роман Білоус
@rbilousbilous@uas.ngo

Координаційна рада Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Студентське самоврядування ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

ВП у Львівській області

Керівник ВП
Іван Романишин
@JooohnRromanyshyn@uas.ngo

Студентське самоврядування Львівського торговельно-економічного університету

Ректорат студентського самоврядування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Колегія студентів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Рада курсантського та студентського самоврядування Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Осередок студентського самоврядування ВНПЗ Львіський медичний фаховий коледж "Монада"

ВП у Миколаївській області

В. о. керівника ВП
Антоніна Остапова
@Tonya_ostostapova@uas.ngo

Студентська рада Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Студентська рада КЗФПО "Новобузький фаховий педагогічний коледж" Миколаївської обласної ради

Студентська колегія Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Орган студентського самоврядування Миколаївського юридичного коледжу Національного університету "Одеська юридична академія"

Студентська рада ВСП "Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського"

ВП у Одеській області

Керівник ВП
Олександр Мінухін
@Dalokoshka_minukhin@uas.ngo

Студентська рада Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія"

Студентська рада Одеського фахового коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу

Студентська рада ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Студентська рада Одеської національного технологічного університету

Курсантсько-студентська рада Одеського державного університету внутрішніх справ

Студентське самоврядування Міжнародного гуманітарного університету

Студентська рада Одеського державного аграрного університету

Студентська рада Національного університету "Одеська політехніка"

Студентська рада Фахового коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету

Студентська рада Національного університету «Одеська юридична академія»

Студентська рада Одеського національного медичного університету

Студентська рада КЗ "Одеський художній фаховий коледж ім. М. Б. Грекова"

ВП у Полтавській області

Керівник ВП
Володимир Добровольський
@dobrovolskijj dobrovolsky@uas.ngo

Студентська рада Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Студентський парламент Полтавського державного медичного університету

Студентська рада Полтавського університету економіки та торгівлі

Студентська рада Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Студентський сенат Полтавського державного аграрного університету

ВП у Рівненській області

В. о. керівника ВП
Петро Домбровський
@dr_molphardombrovskyi@uas.ngo

Студенська рада Рівненського державного гуманітарного університету

Громадська організація «Парламент ДЗ „Луганський державний медичний університет“»

Студентсько-учнівський парламент ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування"

ВП у Сумській області

Студентське самоврядування Сумського національного аграрного університету

Орган студентського самоврядування Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ВП у Тернопільській області

Керівник ВП
Михайло Прокопів
@prokopiv_mishaprokopiv@uas.ngo

Студентський уряд Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Університетська рада студентів Західноукраїнського національного університету

Студентська рада Тернопільського національного політехнічного університету ім. Івана Пулюя

Студентський парламент Тернопільський національний медичний університет ім .І.Я Горбачевського

ВП у Харківській області

В. о. керівника ВП
Мілена Вольська
@MileyMivolska@uas.ngo

Студентський парламент Харківської державної академії культури

Студентський сенат Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Студентський парламент Національного фармацевтичного університету

Студентський сенат Української інженерно-педагогічної академії

Орган студентського самоврядування ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»

Орган студентського самоврядування Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Студентська рада Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського

Студентський парламент Харківської державної академії фізичної культури

ВП у Херсонській області

Керівник ВП
Іван Наконечний
@Hallva777 nakonechniy@uas.ngo

Студентський парламент Херсонського національного технічного університету

Студентський парламент Херсонського державного аграрно-економічного університету

Студентський парламент Херсонського державного університету

Орган студентського самоврядування Херсонської державної морської академії

ВП у Хмельницькій області

В. о. керівника ВП
Марія Полякова
@Poliakovammpoliakova@uas.ngo

Студентська рада Хмельниського національного університету

Студентський рада Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут"

Студентське Віче Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Студентська Рада Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова

ВП у Черкаській області

В. о. керівника ВП
Ольга Басараб
@OlyaBasarabbasarab@uas.ngo

Студентська рада Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Студентська рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Студентська рада Черкаського державного технологічного університету

Студентська рада Черкаського державного бізнес-коледжу

ВП у Чернівецькій області

В. о. керівника ВП
Мирослав Немитий
@reneisanssenemytyi@uas.ngo

Студентська рада Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну

Студентська рада Буковинського державного медичного університету

Рада студентського самоврядування Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

ВП у Чернігівській області

Керівник ВП
Олександр Ворушило
@OleksandrXXIvorushylo@uas.ngo

Студентська рада ВСП "Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України"

Студентська рада Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування "Ніжинський агротехнічний інститут"

Студентська рада ВСП "Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету "Чернігівська політехніка"

Студентська рада КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради

Курсантсько-студентське самоврядування Пенітенціарної академії України

Студентська рада Національного університету “Чернігівська політехніка

Студентська рада ВСП "Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету "Чернігівська політехніка"

Студентська рада КЗ "Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради

Студентська рада КЗ "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради

Студентський парламент Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка